Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

1.3 Inkomensregelingen

1.3 InkomensregelingenToelichting

G
Geld

Er zijn meer mensen geplaatst met een loonkostensubsidie waardoor de uitgaven hierop zijn gestegen met € 120.000,--; de uitgaven op de bbz-regeling (zelfstandigen) zijn € 27.000,-- hoger door een lagere vergoeding van het Rijk en als gevolg van een daling op de uitkeringen en een verminderd beroep op de regeling dan verwacht zijn de uitgaven voor minima € 180.000,-- lager uitgevallen. Door extra inzet op uitstroom in samenhang met de economische ontwikkelingen zijn er minder uitkeringen voor levensonderhoud verstrekt waardoor deze uitgaven € 420.000,-- lager uitvallen dan begroot. Per saldo wordt op de inkomensregelingen € 450.000,-- minder uitgegeven dan begroot.