Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

1.5 Arbeidsparticipatie

1.5 ArbeidsparticipatieToelichting

G
Geld

De uitgaven voor re-integratie vallen €30.000,-- lager uit dan geraamd.