Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM

1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM

Planning
Startdatum: 28-02-2017Toelichting

R
Geld

Via de overhevelingen wordt voorgesteld om voor de realisatie algemene voorzieningen Wmo wijkontmoetingscentra en voor de inhuur ten behoeve van de Wmo budgetten door te schuiven naar 2019 voor bedragen van respectievelijk € 35.000 en € 14.500.