Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening

1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening

Planning
Startdatum: 28-02-2017Toelichting

G
Geld

Het product Maatwerkvoorzieningen Wmo Dienstverlening laat een lichte onderschrijding zien van 2% (€ 34.000,--). Gelet op de geringe afwijking is een motivatie van de afwijking niet aan de orde.