Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

2.2 Onderwijshuisvesting

2.2 OnderwijshuisvestingToelichting

R
Geld

Op kostenplaats  6433160 is er sprake van een onderschrijding. Dit is verklaarbaar omdat VSO De Ambelt is gestopt in Nunspeet. Daarmee is er een vrijvallend budget voor huur van gymlokalen en vervoer naar de sportaccommodaties.

Voor tijdelijke huisvesting onderwijs en de afwikkeling huisvesting peuterspeelzaalwerk  in Elspeet wordt voorgesteld bedragen van respectievelijk € 100.000 en € 166.000 als budget over te hevelen naar 2019.