Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzakenToelichting

R
Geld

Op kostenplaats 6650014 is er sprake van een onderschrijding. Dit betreft een budget om subsidie voor een thuisprogramma VVE aan te vragen. In 2018 is hiervoor geen subsidieaanvraag ingediend. Met de betrokken partijen worden hier gesprekken over gevoerd.

Op kostenplaats (6650020) heeft een onderschrijding plaatsgevonden. Voor het jaar 2018 was een audit VVE en communicatieplan begroot. In samenspraak met de betrokken partijen zijn deze plannen doorgeschoven naar het jaar 2019.

Op kostenplaats (6480912) heeft de gemeente aanvullende toeslagen (3F / Kwaliteit ) ontvangen dan geraamd.

Voor de afwikkeling huisvesting peuterspeelzaalwerk Elspeet wordt voorgesteld een bedrag van € 25.000 als budget over te hevelen naar 2019.