Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

3.1 Ruimtelijke Ordening

3.1 Ruimtelijke OrdeningToelichting

R
Geld

Als gevolg van de hoogconjunctuur op gebied van woningbouwontwikkeling alsmede inzet diverse ambitieuze projecten zijn de uitgaven gestegen. Op hetzelfde programma komen echter ook diverse extra legesinkomsten binnen. Inhoudelijk gezien zijn de doelstellingen gerealiseerd.

Voor de invoering van de Omgevingswet, de handhaving bestemmingsplan buitengebied en het toezichtsprotocol handhaving  wordt voorgesteld bedragen van respectievelijk € 150.000,  € 80.000 en € 11.500 als budget over te hevelen naar 2019.