Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

4.2.1 Riolering financiën

4.2.1 Riolering financiën

Planning
Startdatum: 28-02-2017Toelichting

R
Geld

De opbrengst rioolheffing is € 50.000,-- hoger dan begroot. Het aantal gereedgekomen objecten alsmede uitponding voor 1 januari 2018 was hoger dan verwacht.