Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

4.3.1 Afval Financiën

4.3.1 Afval Financiën

Planning
Startdatum: 28-02-2017Toelichting

G
Geld

Opbrengst conform begroting rekening houdend met voorziening egalisatieafvalstoffenheffing.