Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

4.4.2 Milieubeheer ROV

4.4.2 Milieubeheer ROV

Planning
Startdatum: 28-02-2017Toelichting

R
Geld

Bij het opstellen van de programmabegroting 2018-2021 is geen rekening gehouden met de deelname en de daarbijbehorende kosten van IGEV. Dit geeft een overschrijding op de post duurzaamheidvoor een bedrag van €33.420. Dit is reeds aan de raad gemeld in de bijstellingsbrief van de programmabegroting 2018-2021.

Voor duurzaam Nunspeet en het programmaplan asbest wordt voorgesteld bedragen van respectievelijk € 85.000 en € 30.000 als budget over te hevelen naar 2019.