Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH

6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH

Planning
Startdatum: 28-02-2017Toelichting

G
Geld

De portofoons die in gebruik zijn bij de Boa’s zijn in eigendom van de politie. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in een regeling vastgelegd dat gebruikers een vergoeding moeten betalen voor het gebruik van het netwerk en de beheeractiviteiten rondom C2000. In tegenstelling tot de voorgaande jaren is besloten de vergoeding fors te verhogen van € 150,-- naar € 1.200,-- per jaar per portofoon. Dit zorgt voor een overschrijding van het budget. De overschrijding op deze kostenplaats wordt gecompenseerd binnen het taakveld.