Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

7.2.1 Sportaccommodaties BeM

7.2.1 Sportaccommodaties BeM

Planning
Startdatum: 28-02-2017Toelichting

R
Geld

Onderhoudsbudget Sport- en recreatiecentrum De Brake maakt onderdeel uit van de vastgestelde dekking om te komen tot exploitatie /nieuwbouw van het zwembad en revitalisering van het sportpark. Een bedrag van € 88.000 wordt opgenomen als nog te betalen kosten voor het exploitatietekort 2017 van het sportbedrijf Nunspeet. Voor een bedrag van € 300.000 wordt voorgesteld om dit bij de jaarrekening in een bestemmingsreserve te storten.