Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatieToelichting

R
Geld

Muziekonderwijs

Het bedrag van € 74.000 moet beschikbaar worden gehouden voor het afwikkelen van het faillissement van de Streekmuziekschool.  Een schikking met de curator is in de maak. Naar verwachting kan het faillissement nu snel worden afgewikkeld. Voorgesteld wordt dit  bedrag als budget over te hevelen naar 2019.

 

Kunst en Cultuurbeleid

Overige uitgaven  € 13.570. moet beschikbaar blijven (overhevelen) voor het uitvoeren van het Cultuur& Erfgoedplan 2017 - 2020 (besluit college 20 december 2017). Door een late beschikking van de provincie voor de co-financiering is de uitvoering van het plan ernstig vertraagd. Start 2018.

Inkomensoverdrachten € 4.340 moet beschikbaar blijven voor de project Be an artist van euroArt (besluit college 21 december 2017). De uitvoering van dit besluit is ook ernstig vertraagd omdat het deelname betreft aan een project dat is geïnitieerd door de Europese gemeenschap. Start 2018.