Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

7.5.1 Cultureel erfgoed BeM

7.5.1 Cultureel erfgoed BeM

Planning
Startdatum: 28-02-2017Toelichting

R
Geld

Op budget voor onderhoud, schoonmaak en overige uitgaven resteert nog € 12.000,-- wat niet is uitgegeven. Verder is de subsidie aan de Stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet in de begroting niet aangepast aan de jaarlijkse indexatie, waardoor dit bedrag te laag was geraamd (verschil bedraagt € 4.000,--).  Tot slot was de subsidie van de provincie geraamd op € 13.000,--, maar er is slechts € 4.000,-- geboekt.  

Voor schilderwerk aan de schaapskooi wordt voorgesteld een bedrag van € 6.800 als budget over te hevelen naar 2019.