Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM

7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM

Planning
Startdatum: 28-02-2017



Toelichting

R
Geld

De hoge kosten op dit taakveld worden veroorzaakt door de afrekening van de RNV van bijna €11.000,-. Dit bedrag was bij het opstellen van de jaarrekening 2017 nog niet bekend en dus ook niet als nog te betalen post opgenomen.

Daarnaast is de bijdrage aan de Gastvrije Randmeren van €11.000,- niet geraamd. Voor 2019 is voor dit onderdeel een structureel budget geraamd.