Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte

7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte

Planning
Startdatum: 28-02-2017Toelichting

R
Geld

Voor uitgesteld onderhoud Veluwetransferium en de renovatie Edzard Koningspark wordt voorgesteld bedragen van respectievelijk € 11.000 en € 35.000 als budget over te hevelen naar 2019.