Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

8.1 Economische ontwikkeling

8.1 Economische ontwikkelingToelichting

R
Geld

Het taakveld als geheel zit binnen de planning. Een paar dingen:
Economie regionaal (6310202): begroot bedrag moet nog worden ingevoerd>de opgevoerde baten zijn die van een eerdere begrotingspost met hetzelfde nummer.
Org. verm. arbeidsmarktbeleid 2018 (6310204): is een provinciale subsidie 2018: moet worden afgerekend met de provincie.

Stimulering vakbekwaamheid en logistiek (6310206): is een provinciale subsidie: project is afgerond: overschrijding kan tlv 'reserve De Diamant/De Diamant algemeen (6310208)

De Diamant algemeen (6310208): aan de batenkant moet het vanuit RNV overgehevelde bedrag nog worden verwerkt.

Voor diverse economische  zaken  wordt voorgesteld een bedrag van € 17.000  als budget over te hevelen naar 2019.