Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

8.4.1 Economische promotie BeM

8.4.1 Economische promotie BeM

Planning
Startdatum: 28-02-2017Toelichting

R
Geld

Het bedrag van €31.000 is beschikbaar gesteld voor inhuur personeel t.b.v. Vitale vakantieparken. Hiermee is eind 2017 gestart en de inhuur is gestopt  op 1 mei 2018. Een deel van de kosten komen dus t.l.v. 2018.

Daarnaast is er een dubbeling in de raming van de subsidies 2017 vastgesteld van €14.000

Voor de vervanging van de dakbedekking VVV kantoor, het opstellen van de toeristische visie en diverse toeristische onderwerpen wordt voorgesteld bedragen van respectievelijk € 7.500 , € 16.000 en € 6.500 als budget over te hevelen naar 2019.