Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

8.4.2 Economische promotie Financiën

8.4.2 Economische promotie Financiën

Planning
Startdatum: 28-02-2017Toelichting

R
Geld

 

Forensenbelasting

Forensenbelasting wordt na afloop van het belastingjaar opgelegd. Rekening houdend met de aantallen van 2017 zal voor het jaar 2018 een bedrag van € 605.000 worden  opgenomen als nog te ontvangen bedrag. Dit is € 17.000 lager dan de raming. Bij de begroting was uitgegaan van een hoger aantal forensen. Bij het werkelijk opleggen van de aanslagen 2017 bleek dat bij het nog te ontvangen bedrag 2017, zoals verwerkt in de jaarrekening 2017, het aantal ook wat te ruim is geweest. Het nadelig effect van € 12.000 is verwerkt in 2018. Dit geeft een verschuiving van het aantal forensen naar het aantal toeristen en dus een verhoging van de toeristenbelasting.

Voor controlekosten forensenbelasting wordt voorgesteld een  bedrag van  € 3.000 als budget over te hevelen naar 2019.

 

Toeristenbelasting

Op basis van de definitieve aanslagen 2017 zijn de voorlopige aanslagen (90%) voor het belastingjaar 2018 opgelegd. Bij het werkelijk opleggen, op basis van de aantallen die door de ondernemers worden aangeleverd, van de aanslagen 2017 bleek dat het nog te ontvangen bedrag 2017 (zoals verwerkt in de jaarrekening 2017) als gevolg van een hoger aantal overnachtingen te laag is geweest. De hogere opbrengst van € 85.000 uit voorgaande jaren is verantwoord in 2018. Doordat de voorlopige aanslag 2018 gebaseerd is op de definitieve aanslagen 2017 is de voorlopige opbrengst 2018 € 59.000 hoger dan de raming. Bij de definitieve aanslag 2018 die in het 2e kwartaal 2019 wordt opgelegd zal blijken of dit ook de werkelijkheid is.