Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

9.3 Beheer overige gebouwen en gronden

9.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Planning
Startdatum: 28-02-2017Toelichting

R
Geld

Er is divers onderhoud en beheer uitgevoerd aan de gemeentelijke gebouwen.

Voor kosten erfpacht Berkenhorst en onderhoud gemeentewoning wordt voorgesteld bedragen van respectievelijk € 8.250 en € 8.700 als budget over te hevelen naar 2019.