Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie

9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie

Planning
Startdatum: 20-02-2017Toelichting

R
Geld

Er moeten diverse budgetten overgeheveld worden. Enerzijds vanwege opdrachten die verleend zijn in 2018, maar nog niet volledig afgerond waardoor de facturen in 2019 verwacht worden. Anderzijds omwille van het programma dienstverlening. Het programma heeft een looptijd van 4 jaar. Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het vaststellen van de visie, inzichtelijk maken van processen en nul-situaties op de verschillende kanalen. buiten de implementatie van het klachten en meldingensysteem heeft dit nog niet tot verdere uitgaven geleid. deze worden in de loop van het programma wel verwacht.

Voor het project dienstverlening en aanpassing en vernieuwing gebruikerssoftware wordt voorgesteld een totaalbedrag van € 164.000 als budget over te hevelen naar 2019.