Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

9.5 Treasury

9.5 Treasury

Planning
Startdatum: 30-04-2017Toelichting

R
Geld

De onderschrijding van de rentelasten (circa € 50.000) is een gevolg van het niet aantrekken van beoogde langlopende leningen in 2018.  Dit wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld het achterblijven van geplande investeringen, maar ook de verkopen in Molenbeek hebben een forse invloed op de liquiditeitspositie . Binnen de wettelijke kaders is bovendien zo veel mogelijk kort gefinancierd tegen zelfs negatieve rentepercentages.