Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

9.64 Belastingen Overig

9.64 Belastingen Overig

Planning
Startdatum: 03-06-2017Toelichting

R
Geld

Precariobelasting wordt na afloop van het belastingjaar opgelegd. Op basis van de opgegeven aantal meters van de belanghebbenden voor 2017 wordt een nog te ontvangen bedrag 2018 opgenomen bij de jaarrekening. Rekening houdend met de aantallen van de aanslagen 2017 wordt verwacht dat de werkelijke opbrengst € 50.000 hoger is dan de 1,5 miljoen euro raming. Daar tegenover staat dat de toevoeging aan de reserve ook hoger zal zijn, zodat dit geen effect heeft op het jaarrekeningresultaat. De werkelijk opbrengst 2017 (verwerkt in 2018) is € 28.000 hoger dan het nog te ontvangen bedrag dat was opgenomen in 2017. Daarnaast is € 2.500 aan (niet geraamde) kosten gemaakt voor externe ondersteuning. Het verschil van ruim € 25.000 kan worden toegevoegd aan de reserve.