Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

9.8 Overige baten en lasten

9.8 Overige baten en lasten

Planning
Startdatum: 31-07-2017Toelichting

--
Kwaliteit

Onvoorziene uitgaven incidenteel
Begroot                                                                                                                                              € 63.500
Secretariële ondersteuning projecten                                                                                       -  17.100
Restant budget per 1 april 2017                                                                                                € 46.400

 

Onvoorziene uitgaven structureel
Begroot                                                                                                                                              € 25.400
Wijziging formatie functie Medewerker Administratie & Secretarieel team POFO    -     5.200
Restant budget per 1 april 2017                                                                                                € 20.200

R
Geld

Doordat niet alle nieuwe beleid dat gepland stond voor 2018 is uitgevoerd, is er sprake van een onderschrijding op de gereserveerde kapitaallasten.

Het verloop van de post Onvoorzien is als volgt:

Stand Onvoorzien incidenteel per 1 september € 64.000,--
Bijdrage 2018 regionale Vitale vakantieparken € 6.272,--
Saldo per 31 december 2018 € 57.728,--
Stand Onvoorzien structureel per 1 september € 21.955,--
Aanschaf beamer € 1.590.--
Saldo per 31 december 2018

€ 20.365,--