Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

Budget Wiltsangh

Budget WiltsanghToelichting

G
Geld

Als gevolg van de stijging van de bouwprijzen en marktwerking staan de ramingen onder druk. In de vastgestelde begroting 2019 e.v. is hiervoor een p.m. post opgenomen. Nadat de aanbesteding is afgerond (verwacht twee kwartaal 2019) zal hierover besluitvorming plaatsvinden.