Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

Programma dienstverlening

Programma dienstverlening

In februari 2018 heeft Nunspeet haar geactualiseerde visie op dienstverlening 2018 – 2022 ‘Dienstverlening draait om mensen’ vastgesteld. Vanuit onze klantwaarden en de uitwerking daarvan in deze visie, leggen we een hoge ambitie neer. Om deze ambitie in de praktijk te brengen is het programma dienstverlening opgericht. Het programma vormt de kapstok van alle ontwikkelingen en initiatieven die worden opgestart op weg naar Excellente dienstverlening en het vliegwiel voor het aanjagen van vernieuwing en ontwikkeling. Het programma omvat diverse deelprojecten waarvan er nu 3 zijn gestart (telefonische bereikbaarheid, digitale en online dienstverlening en klachten en meldingen). Om organisch de dienstverlening door te ontwikkelen en in te kunnen springen om veranderingen en ontwikkelingen die in snel tempo op de gemeente Nunspeet afkomen, kunnen te allen tijde project versnelt afgesloten worden of juiste nieuwe projecten geïnitieerd. De projecten worden individueel opgenomen in de hoofdlijnenrapportage.

 Toelichting

G
Kwaliteit