Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

Programma dienstverlening: Digitale en online dienstverlening

Programma dienstverlening: Digitale en online dienstverlening
Portefeuillehouder
B. van de Weerd

Planning
Startdatum: 29-04-2018

Het project Digitale Dienstverlening is in september 2017 van start gegaan om de dienstverlening via het digitale kanaal verder te professionaliseren en het gebruik ervan te stimuleren en te verhogen. Het project Digitale en online dienstverlening wordt per april 2018 onderdeel van het programma Dienstverlening en vervangt het project zoals deze in september 2017 is gestart. Het oude project wordt geëvalueerd om voort te borduren op behaalde resultaten. Tijdens de raadsbehandeling van de visie 'Diensteverlening draait om mensen' 2018-2022 is de bestuurlijke wens uitgesproken te werken aan vernieuwing van de website.

Om de samenhang, volgordelijkheid, capaciteitsclaim op de organisatie en focus te bewaken zullen we alle te ontwikkelen componenten met betrekking tot de digitale en online dienstverlening onderbrengen in dit project. Gezien de omvang van dit project zullen we verschillende projectfasen doorlopen: onderzoek, - ontwerp/ inrichting, - implementatie- en evaluatie. Op dit moment wordt gewerkt aan de onderzoeksfase die moet leiden tot een advies in juli 2018.  Hierin stellen we scherp welke aspectgebieden m.b.t. de digitale  en online dienstverlening als knelpunt worden ervaren of voor verbetering vatbaar zijn. ‘We bedienen maximaal online’ is het uitgangspunt (klantwaarde uit de visie op dienstverlening).

Einddoel van dit project is in ieder geval: op participatieve wijze de website vernieuwen, het taakgerichte internetportaal implementeren,  de digitale formulieren verder optimaliseren op basis van klantervaringen en gebruiksgemak (mede in relatie tot de inzet van mijnoverheid.nl) om het gebruik van de digitale dienstverlening  verhogen. Toelichting

G
Kwaliteit

Het project verloopt conform ambitie. Het rapport ‘onderzoek en advies digitale dienstverlening’ is opgeleverd, de content op de website is en wordt continue opgeschoond, de belastingaanslag WOZ wordt digitaal verzonden via de berichtenbox/mijn overheid en de voorbereiding voor de aanbesteding van de website is gereed.