Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

Programma dienstverlening: Meldingen openbare ruimte

Programma dienstverlening: Meldingen openbare ruimte
Portefeuillehouder
B. van de Weerd

Planning
Startdatum: 29-04-2018

Inwoners, instellingen en bedrijven kunnen via verschillende contactkanalen (multi channeling) aan de gemeente een melding aan de openbare ruimte doorgeven. Een container die niet is geleegd, een losliggende stoeptegel, een lantaarnpaal die niet brandt of geluidsoverlast door buren, de gemeente Nunspeet is verantwoordelijk voor het aannemen, registreren en afhandelen van deze meldingen. In dit project, wordt het proces dat reeds is ontworpen middels een LEAN traject technisch en organisatorisch geïmplementeerd. Voor ondersteuning van dit afdeling overstijgend proces en om dit proces zoveel mogelijk te kunnen automatiseren, zal gebruik worden gemaakt van de Melddesk RS8 applicatie.  Het doel is dat de klant eenvoudig een melding kan doen en hiervan de status online kan volgen en er communicatie over de afhandeling van de klacht op een adequate manier georganiseerd wordt. Het doel is om per november 2018 het nieuwe klachten- en meldingensysteem inclusief de bijbehorende organisatorische afspraken en werkprocessen en communicatie naar de burger geimplementeerd te hebben.

 

 Toelichting

G
Kwaliteit

Melddesk, de nieuwe applicatie voor klachten en meldingen, is geïmplementeerd.  Een uitgebreide communicatiecampagne heeft plaatsgevonden en werkprocessen zijn opnieuw ingericht.