Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

Programma dienstverlening: Telefonische bereikbaarheid

Programma dienstverlening: Telefonische bereikbaarheid
Portefeuillehouder
B. van de Weerd

Planning
Startdatum: 29-04-2018

Telefonie is een belangrijk kanaal voor onze klant. De bereikbaarheid moet zo optimaal mogelijk zijn.  Dit project betreft zowel een onderzoek naar de stand van zaken van onze bereikbaarheid op basis van een kwantitatieve data-analyse over telefonie, techniek (implementeren van een nieuwe telefooncentrale via deelname aan de aanbesteding gemeentelijke telecommunicatie Connect onder leiding van de VNG), als inhoudelijke keuzes t.a.v. het kanaal telefonie (bereikbaarheidsbeleid, waaronder het uitvoering van het uitgangspunt: zoveel mogelijk één centrale ingang voor de burger, maar bijvoorbeeld ook de relatie tussen vast/mobiel bellen) als cultuur  (houding en gedrag t.a.v. bereikbaarheid) als doorontwikkeling door middel van het monitoren van onze telefonische bereikbaarheid.Toelichting

G
Kwaliteit

Via een quick scan telefonie is inzicht verkregen in ons inkomend telefoonverkeer. Er is een nieuw bereikbaarheidsbeleid vastgesteld en er is aandacht voor cultuur en gedrag.