Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

Programma Integrale bezuinigingstaakstelling: Project taakstelling van collegeprogramma 2010-2014

Programma Integrale bezuinigingstaakstelling: Project taakstelling van collegeprogramma 2010-2014

In het Coalitieakkoord en het Collegeprogramma 2010-2014 is een aantal heroverwegingen vastgelegd om te komen tot een gezond financieel evenwicht. Het totale financiële effect van de heroverwegingen bedraagt vanaf 2014 2,56 miljoen euro. Bij het opstellen van de begroting 2018 (april 2017) bedroeg het restant van de heroverweging nog structureel € 60.000. Het betreft het restant taakstelling eigen organisatie.  Wanneer rekening wordt gehouden met natuurlijk verloop van onze medewerkers in 2017 is deze taakstelling structureel vanaf 2017 te realiseren.Toelichting

Het effect van het natuurlijk verloop van enkele medewerkers in 2017 heeft er toe geleidt dat het resterende taakstelling ook is gerealiseerd. Hiermee is de taakstelling van collegeprogramma 2010-2014 volledig gerealiseerd.

G
Kwaliteit
G
Tijd
--
Geld