Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

Programma Integrale bezuinigingstaakstelling: Project taakstelling van Collegeprogramma 2014-2018

Programma Integrale bezuinigingstaakstelling: Project taakstelling van Collegeprogramma 2014-2018

In het Coalitieakkoord en het Collegeprogramma 2014-2018 is een aantal aanvullende heroverwegingen vanaf 2015 vastgelegd om te komen tot een gezond financieel evenwicht. Dit is ook verwerkt in de Programmabegroting 2018-2022. Het totale financiële effect van de heroverwegingen bedraagt vanaf 2018 1,02 miljoen euro. De nog te realiseren aanvullende taakstelling is € 124.000,-- . Het risico is dat de taakstelling van 2% (€ 72.000,--) op de bijdragen aan de samenwerkingsverbanden ODNV, RNV en GGD niet wordt gerealiseerd. Wanneer rekening wordt gehouden met natuurlijk verloop van onze medewerkers is de restant taakstelling eigen organisatie (€ 52.000) structureel vanaf 2018 te realiseren.Toelichting

De nog te realiseren taakstelling 2018 van € 124.000 is nog niet gerealiseerd. Op basis van de bijdrage 2018 aan de samenwerkingsverbanden is de taakstelling van 2% niet gerealiseerd. Mogelijk dat bij de jaarrekeningen toch de taakstelling wordt gerealiseerd.

O
Kwaliteit
G
Tijd
--
Geld