Terug

Project De Kolk: Bouw en woonrijpmaken

Project De Kolk: Bouw en woonrijpmaken<

Toelichting

Bouwrijpmaken is gereed. Het woonrijpen wordt afgerond nadat het merendeel van de kavels is bebouwd.

G

Kwaliteit

G

Tijd

--

Geld

Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud