Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

Project Duurzaamheid: Deelresultaat duurzaamheid in de omgevingsvisie

Project Duurzaamheid: Deelresultaat duurzaamheid in de omgevingsvisie

“In de ontwerp-Omgevingsvisie Nunspeet 2030, vastgesteld op 13 juni 2018, is onder Thema 4: Ruimtelijk inpassen van duurzame energieopwekking de opgave van de energietransitie benoemd. Daarnaast wordt de zone langs rijksweg A28 benoemd als zoekgebied voor de grootschalige opwekking van duurzame energie.”Toelichting

G
Kwaliteit

In de ontwerp-omgevingsvisie zijn de duurzaamheidsambities opgenomen.

O
Tijd

Omgevingsvisie is vastgesteld. Uitwerking duurzame energie gaat vanaf 2018 lopen.

--
Geld