Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

Project Duurzaamheid: Deelresultaat duurzame communicatie

Project Duurzaamheid: Deelresultaat duurzame communicatie

Het energieloket via Veluwe Duurzaam en de website Nunspeet Leeft Natuurlijk functioneert goed en er zijn diverse voorlichtingbijeenkomsten over verduurzaming georganiseerdToelichting

G
Kwaliteit

"Veluwe Duurzaam"  verzorgt ook in 2018 de communicatie voor wat betreft duurzaamheid. Inwoners kunnen via Veluwe duurzaam toegang krijgen tot diverse informatie op gebied van duurzaamheid. Ook wordt hiermee voldaan aan de wettelijke cverplichting om een energieloket te hebben.Tevens heeft de gemeente een eigen website ontwikkeld te weten http://www.nunspeetleeftnatuurlijk.nl/ Ook op deze site is diverse informatie te vinden op het gebied van duurzaamheid.

G
Tijd

Het maken van lange termijnafspraken met "Veluwe Duurzaam" staat onder druk vanwege het regionale inkoopbeleid.

--
Geld