Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat ontwikkeling Nunspeet Oost

Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat ontwikkeling Nunspeet Oost

Binnen Nunspeet Oost zijn een aantal partijen bij elkaar gekomen met het doel te komen tot realisatie van een IKC. Het betreffen de CNS (Petraschool en de Morgenster), stichting Educare (de Arend en de Wingerd SO), stichting Kindcentrum Nunspeet (SKN) en stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzalen (SPCP).Toelichting

G
Kwaliteit

Ontwikkeling van een IKC in Nunspeet Oost staat binnen het SHP gepland in fase 1 (2017-2021). In een onderzoekstraject naar de haalbaarheid van een IKC is duidelijkheid gekomen over de deelnemende partijen. Hoewel sprake is van een dynamisch proces is lijken CNS, Educare, SKN en SPCP de deelnemende partijen binnen het IKC. Het college heeft het projectplan voor de definitiefase van het project vastgesteld. Hierin zijn een aantal zaken zoals het bouwheerschap en de projectstructuur in overleg met de deelnemende partijen vastgelegd. De deelnemende partijen zijn zelf bezig met een onderzoek naar een aantal (onderwijs)zaken zoals het samenwerkingsconcept, de gewenste onderwijsconcepten en het gewenste huisvestingsconcept. De gemeente heeft inmiddels een beoogd locatie voor het IKC nabij sportpark de Wiltsangh aangekocht. Voor deze locatie worden op dit moment de stedenbouwkundige kaders opgesteld en vinden de voorbereidingen voor de bestemmingsplanwijziging plaats.

G
Tijd

Op dit moment vinden gesprekken plaats met de betrokken partijen over de verdere invulling van IKC Nunspeet Oost. Daarbij wordt toegewerkt naar een projectplan waarin afspraken worden vastgelegd tussen de verschillende partijen (scholen, kinderopvang en gemeente) en waarin de overige uitgangspunten worden vastgelegd. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de gewenste locatie.

--
Geld