Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

Project Revitalisering sportpark Wiltsangh incl. zwembad (hoofdproject)

Project Revitalisering sportpark Wiltsangh incl. zwembad (hoofdproject)

Aan de hand van de vastgestelde Haalbaarheidsonderzoek Sportpark Wiltsangh is in 2018 verder vorm en inhoud gegeven aan de revitalisering van het sportpark en nieuwbouw van het sportcomplex (zwembad, sporthal en turnhal). Binnen de revitalisering zijn de velden aangelegd, zijn diverse vereniging ondersteund in hun planontwikkeling (VV Nunspeet, NTC Wiltsangh en FCC Volharding). Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor de benodigde procedures (Bestemmingsplan, Natuurtoets en ondergrondse infrastructuur). Met betrekking tot nieuwbouw van het sportcomplex is een aanbestedingsstrategie vastgesteld, heeft een selectie van marktpartijen plaatsgevonden en een start gemaakt met de aanbesteding; het bouwperceel. Tot slot heeft voor het project ook een actualisatie van de ramingen plaatsgevonden.Toelichting

Conform raadsbesluit maar er is afgeweken van oorspronkelijke doelstelling

G
Kwaliteit
G
Tijd
--
Geld