Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

Project Stationsomgeving (hoofdproject)

Project Stationsomgeving (hoofdproject)

Op dit moment wordt gewerkt aan de startnotitie voor de stationsomgeving. Het gaat daarbij om een duurzame, toekomstbestendige oplossing voor de problematiek m.b.t. de drukte, verkeer(beleving), ongevallenbeeld, onveiligheid en barrièrewerking spoorwegovergang en onderzoek naar de aanleg van een (fiets)tunnel . Het is nu nog niet exact in te schatten welke werkzaamheden verricht worden. Te denken valt wel aan de actualisatie van het verkeersmodel, betrekken belanghebbenden, ontwerpen toetsen, berekenen van inpassingswerkzaamheden in de openbare ruimte, opstellen en uitwerken stedenbouwkundige en verkeerskundige visie, ontwerpen, overweganalyse, archeologisch onderzoek, kentekenonderzoek etc. Het betreft ambitie 8 uit het collegeprogramma.Toelichting

G
Kwaliteit
G
Tijd
--
Geld