Overzicht indicatoren

Doelstellingen

Indicatoren team Infrastructuur

Realisatie van de beleidspunten uit het GVVP 2021 – 2024

In kwartaal 1 van 2022 (januari) wordt het GVVP vastgesteld door de gemeenteraad. 

Naar verwachting kan in de 2e kwartaalrapportage van 2022 deze indicator behandeld worden.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 0 Afgehandelde actiepunten

Verkeersveiligheid

Middels vier andere indicatoren (kpi's)  worden  de verkeersongevallencijfers weergegeven. Zo wordt inzicht geboden in wildaanrijdingen, UMS-ongevallen, letsel ongevallen en ongevallen met dodelijke afloop. 

Op basis van deze vier indicatoren wordt inzicht verkregen in de verkeersveiligheid, is de trend stabiel, stijgend of dalend?

Deze indicator toont het aantal bij de politie geregistreerde ongevallen. Kleine ongevallen worden lang niet altijd gemeld bij de politie.

Tot en met het 3e kwartaal 2021 zijn 84 ongevallen geregistreerd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 233 225 237 199 183 181 140 84

Duurzaam vervoer

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Tot nu toe zijn er in Nunspeet circa 18 openbare laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen. Daarnaast is er een oplaadpunt voor het laden van elektrische fietsen naast het gemeentehuis aan de zijde van de Marktstraat.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 21 Aangebrachte voorzieningen

Uitnutting vigerende begroting

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
2e kwartaalrapportage 51 % van de onderhoudsbegroting wegen
3e kwartaalrapportage 58 % van de onderhoudsbegroting wegen
4e kwartaalrapportage 98 % van de onderhoudsbegroting wegen

Ongeval met ernstig letsel

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met dodelijke afloop.

In de verkeersongevallencijfers worden de volgende drie categorieën gehanteerd: Ongeval uitsluitend materiële schade (UMS), ongeval met letsel en ongeval met dodelijke afloop.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In het verleden maakten wij gebruik van de applicatie ViaStat, enkele modules van deze applicatie werden gesubsidieerd door de provincie Gelderland. Onder andere de module waarmee inzicht werd verkregen in de ongevallencijfers binnen de gemeente Nunspeet. De provincie Gelderland heeft per 1 januari deze functie stopgezet en is gestart met de uitrol van een eigen databank.

De nieuwe databank van de provincie is zeer beperkt ten opzichte van wat wij voorheen gebruikten. Om die reden zijn wij als gemeente en als regio nu in overleg met ViaStat voor het verlengen van het abonnement. Wanneer dit gereed is, worden de cijfers in de kwartaalrapportages aangevuld.

Boekwerk 2020 2017 2019 2018 2016
1e kwartaalrapportage 1 - - - -
2e kwartaalrapportage 1 1 1 - -
3e kwartaalrapportage - - - 2 -
4e kwartaalrapportage 1 - - - 2

Ongevallen met licht letsel

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met letsel.

In de verkeersongevallencijfers worden de volgende drie categorieen gehanteerd: Ongeval uitsluitend materiele schade (UMS), ongeval me t letsel en ongeval met dodelijke afloop.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1e kwartaalrapportage 7 9 3 6 0 2 1 -
2e kwartaalrapportage 8 8 6 9 4 7 6 2
3e kwartaalrapportage 11 6 9 6 3 10 8 6
4e kwartaalrapportage 3 6 3 3 5 2 2 -

Ongevallen met alleen materiële schade

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met alleen uitsluitend materiele schade (UMS).

In de verkeersongevallencijfers worden de volgende drie categorieen gehanteerd: Ongeval uitsluitend materiele schade (UMS), ongeval me t letsel en ongeval met dodelijke afloop.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1e kwartaalrapportage 35 51 43 36 36 32 29 20
2e kwartaalrapportage 54 44 56 41 41 43 24 30
3e kwartaalrapportage 52 49 55 41 51 34 29 26
4e kwartaalrapportage 62 50 51 50 38 49 33 -

Wildaanrijdingen

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2015 2016 2017 2021 2018 2020 2014 2019
1e kwartaalrapportage 2 5 1 1 - - - -
2e kwartaalrapportage - 1 1 1 1 1 - -
3e kwartaalrapportage - 2 - 1 - - 1 1
4e kwartaalrapportage - 1 4 - 2 4 - -

E-oplaadpunten auto’s

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

In Nunspeet zijn 20 openbare laadpalen en (voor zover bekend) 11 particuliere laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 14 voorzieningen 14 voorzieningen 16 voorzieningen 18 voorzieningen 20 voorzieningen

E-oplaadpunten fietsen

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 1 voorziening 1 voorziening 1 voorziening 1 voorziening 1 voorziening

Indicatoren team Openbare Ruimte

Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen (OV-beleid)

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 24 % van het totale areaal 25 % van het totale areaal 28 % van het totale areaal

Uitnutting begroting openbaar groen

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
1e kwartaalrapportage 8,15 %
2e kwartaalrapportage 40,46 %
3e kwartaalrapportage 49,47 %
4e kwartaalrapportage 90,05 %

Indicatoren team Personeel Organisatie, Communicatie

Sociale en fysieke veiligheid

De Veiligheidsmonitor (VM) is een terugkerende grootschalige bevolkingsenquête waarin de thema’s leefbaarheid van de woonbuurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van criminaliteit, het oordeel van de burger over het functioneren van de politie en preventiegedrag worden onderzocht.  In 2017 is besloten de frequentie van dit onderzoek te verlagen naar één keer per twee jaar. De waarde van het VM 2021 volgt in de loop van 2022.

Boekwerk 2017 2018 2019 2021
4e kwartaalrapportage 7,5 (Waardering van 1 -10) 7,4 (Waardering van 1 -10) 7,6 (Waardering van 1 -10) 0 (Waardering van 1 -10)

Overlast personen met verward gedrag

cijfers 2021 volgen in Q1 2022

Boekwerk 2018 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 114 201 148 0

Jeugdoverlast

cijfers 2021 volgen in Q1 2022

Boekwerk 2018 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 116 136 195 0

Misdaadcijfers

Cijfers 2021 volgen in Q1 2022

Boekwerk 2018 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 735 780 793 0

Drugsoverlast

cijfers 2021 volgens in Q1 2022

Boekwerk 2018 2019 2020
4e kwartaalrapportage 60 74 35

Aantal vernielingen

Cijfers 2021 volgen in Q1 2022

Boekwerk 2018 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 66 64 96 0

Aantal gevallen georganiseerde criminaliteit

cijfers volgen Q1 2022

Boekwerk 2018 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 735 780 793 0

Aantal vermogensmisdrijven

cijfers 2021 volgen in Q1 2022

Boekwerk 2018 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 83 107 148 0

Aantal geweldsmisdrijven

De cijfers 2021 volgen in Q1 2022.

Boekwerk 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 53 60 0

Indicatoren team Publiek

Burgerpeiling

Burgerpeiling wordt in oktober uitgevoerd en weergegeven in een cijfer tussen 0 en 10.  De resultaten 2021 worden in december verwacht.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2018 2021
per ultimo 7 7

Ondernemerspeiling

2019 - het betreft hier enkel de waardering voor  de gemeentelijke dienstverlening

- digitale dienstverlening 6,8: professionaliteit gemeentelijke organisatie en haar medewerkers 6,3: afhandeling vergunningsaanvragen 6,0: betrekken/samenwerking bij totstandkoming van beleid 5,7: communicatie en voorlichting 6,1: inspanning om regelgeving te vereenvoudigen 5,6: ondernemersklimaat 6,7: vestigingsklimaat 6,9: woon- en leefklimaat 7,6

Ondernemerspeiling wordt eens in de 2 jaar uitgevraagd m.i.v. 2022 en weer gegeven in een cijfer tussen 0 en 10.

30-11-2021: geen update

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 6,6

Beoordeling van de Waarderingskamer

Wordt een keer per jaar uitgevraagd. De beoordeling wordt weer gegeven in een aantal sterren tussen 1 en 5.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 4 4 4 5 5

Tevredenheidsscore website

Q4 - in de burgerpeiling is de vraag: Hoe waardeert u de dienstverlening via de digitale faciliteiten van de gemeente? 7,1

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 7,1

Tevredenheidsscore telefonisch contact

Kort cyclisch klantfeedback verzamelen over de telefonische dienstverlening

Q4 - Budget vastgesteld voor aanschaf nieuwe telefoniecentrale (hiermee moet de koppeling met het klantfeedback systeem gemaakt worden). Q2 2022 nieuwe aanbesteding opzetten. In Q1 2022 mogelijkheid onderzoeken om het NVVB dashboard hier tijdelijk voor in te zetten

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10)

Tevredenheidsscore persoonlijk contact

Kort cyclisch klantfeedback verzamelen naar aanleiding van aanvragen bij de balie burgerzaken

Q4 - gekozen voor NVVB dashboard en implementatie staat in Q1 2022 gepland

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10)

Tevredenheidsscore digitaal contact

Wordt m.i.v. 2022 een keer per jaar uitgevraagd.

Q4 - gekozen via NVVB dashboard in 2022 klantfeedback voor team burgerzaken te verzamelen. Implementatie staat in Q1 2022 gepland

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10)

Meldingen/klachten dienstverlening

In Djuma worden terugbelverzoeken vastgelegd

30-11-2021:

De invoering van Djuma loopt volgens planning. Vanaf januari 2022 wordt ook de klantcontact module uitgerold waarin de terugbelnotities worden genoteerd. Vanuit daar worden ze maandelijks in het MO gedeeld

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 0 Aantal

Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

Aantal afspraken die via de website worden gedaan tov via de telefoon. 

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 61,9 % van totaal aanvragen

Indicatoren team ROV

Aantal ondersteunde CPO’s

Jaarlijks is er een budget beschikbaar van € 60.000,- op basis van dit budget kunnen 2 CPO verenigingen worden ondersteund, dit zijn meetbare gegevens net als het aantal locaties waar ontwikkeling op basis van CPO mogelijk wordt gemaakt. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.

Toelichting afwijking groter dan 10%: 

In 2020 is de CPO vereniging de Toekomst opgericht voor de ontwikkeling van 9 woningen op de locatie Elspeterbosweg 7-9.  Voor de  begeleidings- en opstartkosten heeft  het bestuur van de vereniging  een subsidie en een renteloze lening aangevraagd beide zijn toegekend in  2021. 

In 2021 wordt één CPO-vereniging ondersteund, het gaat in dit geval om CPO-vereniging de Toekomst. Deze vereniging gaat 9 woningen ontwikkelen op de locatie Elspeterbosweg 7-9 te Vierhouten. 

 

 

Periode 4e kwartaalrapportage
2019 2
2020 1
2021 1

Aantal nieuwe wooneenheden

Jaarlijks in de 4e kwartaalrapportage op basis van eigen administratie. Een onderdeel hiervan is het Woningbouw Op Maat.

Toelichting afwijking groter dan 10%: 

In 2021 zijn er in het kader van WOM 22 initiatieven beoordeeld waarvan er uiteindelijk 17 zijn toegekend die goed zijn voor een voorgenomen realisatie van 102 woningen.  Aangetekend dient te worden dat het gaat om voorgenomen  plannen voor woningbouw. Terugkijkend op 2020, in 2020 zijn  er in de gemeente Nunspeet 298 woningen gereed gemeld bij het CBS,  hierbij gaat het ook om 68 wooneenheden in de Bunterhoek.  

Over het aantal  gereed gemelde woningen in 2021 zal in het 1e kwartaal van  2022 worden gerapporteerd. 

 

Periode ultimo
2019 155
2020 298

Aantal verstrekte startersleningen

Het gebruik van de starterslening is te meten middels het aantal verstrekte/toegekende startersleningen. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In het eerste half jaar 2021 zijn er 4 startersleningen verstrekt, in vergelijking met het eerste half jaar 2020 zijn dit er 3 minder.  De verwachting is wel dat er in 2021 minder startersleningen worden verstrekt omdat er weinig woningen worden aangeboden in de prijscategorie tot € 265.000,- 

In het tweede  half jaar 2021 zijn er 2 startersleningen verstrekt. Totaal komen we in 2021 uit op 6 verstrekte startersleningen. In vergelijking met 2020 is dit een derde van het aantal leningen dat in dat jaar is toegekend. 

Boekwerk 2019 2020 2021
3e hoofdlijnenrapportage 10 leningen 18 leningen -
4e kwartaalrapportage - - 6 leningen

Aantal locaties huisvesting voor ouderen op basis van Woningbouw Op Maat

In het kader van WOM worden de gegevens van de locatie net als de gegevens over de doelgroep geregistreerd. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf (4e kwartaalrapportage).

Toelichting afwijking groter dan 10%: 

In de toegekende initiatieven voor WOM zijn er 4 initiatieven die zich richten op /bouwen voor de doelgroep ouderen, het gaat hierbij om 50 appartementen voor ouderen. 

Periode 4e kwartaalrapportage
2021 4

Gemiddelde wachttijd huurwoning

Gegevens over de wachttijden voor een huurwoning en doorstroming worden geregistreerd in het woonruimte verdeelsysteem Noord-Veluwe. De jaarlijkse rapportage van deze gegevens verschijnt jaarlijks rond Q2. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar. Het rapportagemoment sluit aan op het moment waarop de gemeente over de informatie beschikt.

Toelichting afwijking groter dan 10%: 

In 2020 bedroeg de slaagkans op een sociale huurwoning in Nunspeet 21% dit is iets lager dan de slaagkans in 2019(25%). De stijging in 2019 werd veroorzaakt door het toevoegen van  20 sociale huurwoningen en het toepassen van het experimenteerartikel uit de huisvestingsverordening waardoor er door deze toevoeging 40 huishoudens aan een woningen zijn geholpen.  

De gegevens over de slaagkans in 2021 verschijnen naar verwachting in Q2 van het volgende jaar. 

Periode 2e kwartaalrapportage
2019 25 %
2020 21 %

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Onderverdeeld naar:

 • Sociale huur (huur tot circa € 720,- per maand):
 • Middeldure huur (€ 720,- € 1.000,- per maand):
 • Sociale koop (tot € 200.000),-:
 • Betaalbare koop (€ 200.000,- tot € 265.000,-):
 • Middeldure koop (€ 265.000,- tot € 350.000,-):
 • Dure koop (€ 350.000,- en meer):

Woningbouw Op Maat. Een voorwaarde om voor een plan goedkeuring te krijgen is dat het woningsegment en de doelgroep aansluit bij de woonvisie. Het nadeel is dat deze gegevens gaan over een relatief laag aantal woningen dat aan de woningvoorraad wordt toegevoegd. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.

Toelichting afwijking groter dan 10%: 

In 2021 zijn er in het kader van WOM  22 initiatieven beoordeeld waarvan er uiteindelijk  17 zijn toegekend die goed zijn voor voorgenomen realisatie van 102 woningen.
Nagenoeg de helft van de initiatieven voorziet in de realisatie van woningen/appartementen voor senioren  en anders voor 1 – 2 persoonshuishoudens(dit kunnen ook senioren zijn), doelgroepen waarvoor op basis van de woonvisie gebouwd moet worden.

 

Periode 4e kwartaalrapportage
2020 10
2021 17

Uitnutting begroting volkshuisvesting

Beschrijving:
Betreft de uitnutting van kostenplaats 6820400 (Volkshuisvestingsbeleid), waaruit o.a. woningbehoefteonderzoeken worden bekostigd.

Toelichting:
Doelgroep: gemeenteraad

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 17,35 % 6,08 % 0 % -
2e hoofdlijnenrapportage 48,7 % 6,08 % 33,57 % -
3e hoofdlijnenrapportage 48,7 % 78,04 % 33,9 % -
1e kwartaalrapportage - - - 46 %
2e kwartaalrapportage - - - 47 %
3e kwartaalrapportage - - - 67 %
4e kwartaalrapportage - - - 70 %

Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat
 • Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat is een onderdeel van het algehele tevredenheidsonderzoek waarin de volgende zaken worden uitgevraagd.
  • Waardering landschap
  • Waardering functies
  • Waardering woonomgeving
  • Waardering ontwikkelmogelijkheden

Volgens onderzoeksbureau Pon is de waardering in 2018 voor Woon- en leefklimaat volgens de inwoners van de gemeente Nunspeet gewaardeerd op een 7,0.
 
Indicator wordt een keer per 3 jaar uitgevraagd.
 
Toelichting afwijking groter dan 10%:

 

Boekwerk 2018 2021
3e hoofdlijnenrapportage 7 -
4e kwartaalrapportage - 7,1

Implementatie Omgevingswet

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. De samenwerking in NEO verband is geëvalueerd en wordt enkel gecontinueerd op kennisdeling. Er is al een Omgevingsvisie. Er wordt momenteel gewerkt in een programmastructuur waarin diverse werkgroepen onderdelen van de implementatie voor haar rekening nemen oa Omgevingsplan, Omgevingsvergunning, Participatie en implementatie software.

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2019 2020 2021
3e hoofdlijnenrapportage 10 % 20 % -
4e kwartaalrapportage - - 50 %

Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

Het streven is de verordeningen in 2021 te hebben geanalyseerd en indien van toepassing te hebben geharmoniseerd volgens de richtlijnen van de Omgevingswet.

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2019 2020 2021
3e hoofdlijnenrapportage 10 % 20 % -
4e kwartaalrapportage - - 20 %

Aansluiting op DSO 2020

Beschrijving:
Realiseren van de aansluiting op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2019 2020 2021
3e hoofdlijnenrapportage 10 % 30 % -
4e kwartaalrapportage - - 60 %

Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

Beschrijving:
De omgevingsplannen zijn voor het gehele grondgebied van de gemeente Nunspeet gereed en up to date

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2019 2020 2021
3e hoofdlijnenrapportage 10 % 20 % -
4e kwartaalrapportage - - 30 %

Kanaalsturing ingesteld 2021

Beschrijving:
Het benaderen van de klant (burger) en het mogelijk benaderen van de gemeente Nunspeet door de burger via verschillende kanalen

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2019 2020 2021
3e hoofdlijnenrapportage 10 % 20 % -
4e kwartaalrapportage - - 20 %

Flitsvergunningen 2020

Beschrijving:
Het principe flitsvergunningen (vergunning voor eenvoudige bouwwerken of activiteiten) wordt in 2020 doorgevoerd

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 16 -
2e hoofdlijnenrapportage 22 -
3e hoofdlijnenrapportage 16 -
1e kwartaalrapportage - 8
2e kwartaalrapportage - 23
3e kwartaalrapportage - 20
4e kwartaalrapportage - 31

Waardering burgerpeiling

Beschrijving:
Monitoren burgertevredenheid ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Nunspeet. Hoe waardeert u de zorg van de gemeente voor uw woon- en leefomgeving. Waardering bij gemeenten met een inwoneraantal van 25.000-50.000 is 6,5.

Indicator wordt een keer per 3  jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2018 2021
3e hoofdlijnenrapportage 7 -
4e kwartaalrapportage - 7,1

Uitnutting begroting

Betreft de uitnutting van kostenplaats 6820400 (Volkshuisvestingsbeleid), waaruit o.a. woningbehoefteonderzoeken worden bekostigd.

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 17,35 % 6,08 % 31,77 % -
2e hoofdlijnenrapportage 48,7 % 6,08 % 33,57 % -
3e hoofdlijnenrapportage 48,7 % 78,04 % 33,9 % -
1e kwartaalrapportage - - - 46 %
2e kwartaalrapportage - - - 47 %
3e kwartaalrapportage - - - 67 %
4e kwartaalrapportage - - - 70 %

Indicatoren team Samenleving

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is omzet op jaarbasis 2020 benoemd (1.061.589). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (332.159). Het 4e kwartaal 2020 was de omzet € 312.962.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
1e kwartaalrapportage 1061589
2e kwartaalrapportage 332159
3e kwartaalrapportage 828005
4e kwartaalrapportage 1225000

Totaal omzet Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is omzet op jaarbasis 2020 benoemd (585.848). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (135.259). Het 4e kwartaal 2020 was de omzet € 142.679.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
1e kwartaalrapportage 585848
2e kwartaalrapportage 135259
3e kwartaalrapportage 284658
4e kwartaalrapportage 428000

Totaal omzet Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is omzet op jaarbasis 2020 benoemd (3.589.000). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (1.025.442). Het 4e kwartaal 2020 was de omzet € 961.067

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
1e kwartaalrapportage 3589000
2e kwartaalrapportage 1025442
3e kwartaalrapportage 2097000
4e kwartaalrapportage 3045000

Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
1e kwartaalrapportage 28
2e kwartaalrapportage 19
3e kwartaalrapportage 21
4e kwartaalrapportage 22

Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is gemiddelde prijs op jaarbasis 2020 benoemd (38.453). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (17.482). Het 4e kwartaal 2020 was gemiddelde prijs € 16.472.

Toelichting afwijking groter dan 10%: bij residentiële hulp gaat het om een gemiddelde jaarbedrag van 60 tot 80 K op jaarbasis. Er zijn de afgelopen periode in Nunspeet meer kinderen in duurdere zorgvormen ingestroomd.

Boekwerk 2021
1e kwartaalrapportage 38453
2e kwartaalrapportage 17482
3e kwartaalrapportage 39428
4e kwartaalrapportage 55691

Aantal cliënten Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
1e kwartaalrapportage 48
2e kwartaalrapportage 37
3e kwartaalrapportage 39
4e kwartaalrapportage 41

Gemiddelde prijs Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is gemiddelde prijs op jaarbasis 2020 benoemd (12.205). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (3.665). Het 4e kwartaal 2020 was gemiddelde prijs  3.397.

Toelichting afwijking groter dan 10%: naarmate het jaar vordert stijgt de gemiddelde prijs per cliënt. Op basis van in- en uitstroom zal het gemiddelde bedrag nooit boven het jaarbedrag per kind per jaar uitkomen.

Boekwerk 2021
1e kwartaalrapportage 12205
2e kwartaalrapportage 3665
3e kwartaalrapportage 7299
4e kwartaalrapportage 10441

Aantal cliënten Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%: het betreft hier de optelsom van het aantal unieke cliënten die ambulante hulp hebben ontvangen.

Boekwerk 2021
1e kwartaalrapportage 648
2e kwartaalrapportage 431
3e kwartaalrapportage 547
4e kwartaalrapportage 613

Gemiddelde prijs Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%: De kosten Ambulant zijn hoger dan in de vergelijkende periode 2020. Dit zit in vrijwel alle categorieën.  Op de GGZ ambulant zit de grootste overschrijding op Hoog Specialistisch en daarnaast zowel op basis als specialistische GGZ. De stijging vloeit voornamelijk voort uit de kosten per cliënt en niet uit de groei in het aantal cliënten. Voor een nadere duiding zou op casus niveau gekeken moeten worden naar het verhaal achter deze cliënten: wat is de vraag/problematiek. Wat zetten we in en hebben we dat op een goede manier gedaan. Is er een verklarende analyse gemaakt,  hebben we ingezet op in een keer goed. 

Boekwerk 2021
1e kwartaalrapportage 5539
2e kwartaalrapportage 2379
3e kwartaalrapportage 3956
4e kwartaalrapportage 4968

Uitnutting begroting jeugdzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

De uitnutting is gebaseerd op de bevoorschotting aan o.a. MIZ en de SJNV. Deze bedragen zijn van toepassing over geheel 2021. De effecten uit de bijstellingsbrief bij 3e begroting 2021, de taakstelling van 1 mln. en mogelijke extra middelen uit de circulaires, alsmede ook de ingezette maatregelen zullen nog tot een bijstelling leiden.
Op basis van de actuele cijfers uit het dashboard en rekening houdend met een calulatcorische reserve op basis van de te verwachten kosten komt de uitnutting in het 2e kwartaal uit op 100%.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
1e kwartaalrapportage 112 %
2e kwartaalrapportage 100 %
3e kwartaalrapportage 106 %
4e kwartaalrapportage 106 %

Het aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd. Pas in 2022 de definitieve cijfers over 2021 bekend.

Doelgroepkinderen worden door het consultatiebureau toegeleid naar de peuterspeelgroepen waar voorschoolse educatie geboden wordt. Voorschoolse educatie betreft een speciaal ontwikkeld programma om de doelgroepkinderen beter voor te bereiden op de basisschool.

Doelgroepkinderen zijn kinderen tussen de 2 en de 4 jaar die een indicatie voor voorschoolse educatie hebben gekregen van het consultatiebureau. Zij hebben een (dreigende) achterstand in de taalontwikkeling of sociaal/emotionele ontwikkeling.

Gerelateerde KPI's

 • Aantal kinderen met indicatie voorschoolse educatie
 • Uitnutting begroting voorschoolse educatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:

 

Boekwerk 2018 2019 2020 2021
3e hoofdlijnenrapportage 40 34 33 0

Uitnutting begroting onderwijs

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Vanwege de rijksuitkering OAB (Onderwijsachterstandenbeleid) in het 2e kwartaal is de uitnutting lager.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
1e kwartaalrapportage 18,28 %
2e kwartaalrapportage 15,14 %
3e kwartaalrapportage 29,14 %
4e kwartaalrapportage 47,22 %

Inwoners ervaren goede gezondheid

Het percentage geeft aan hoeveel procent van de inwoners  een goede tot zeer goede gezondheid ervaart. Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd..

 

Gerelateerde KPI's:

 • Ervaart regie over het leven

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
2e kwartaalrapportage 92 %

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

Met dit percentage wordt weer gegeven hoeveel procent van de zuigelingen (leeftijd 2 jaar) volledig is gevaccineerd.

 

Gerelateerde KPI:

 • Vaccinatiegraad  - Geen enkele vaccinatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:

periode ultimo 2017 ultimo 2018 ultimo 2019 ultimo 2020 ultimo 2021
Volledige vaccinatie zuigelingen 74,8 % 73,8 % 73,7 % 72 % 76,1 %

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren

Deze indicator wordt jaarlijks uitgevraagd. Het percentage 2021 is nog niet bekend.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2016 2020 2021
Kompas Volksgezondheid NOG 90 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder - -
Kompas Volksgezondheid NOG - Jeugdmonitor (11-18 jaar) - 88 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder -
2e kwartaalrapportage - - 92 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder

Vaccinatiegraad - geen enkele vaccinatie

Deze indicator geeft  weer welk percentage van de zuigelingen geen enkele vaccinatie heeft gehad.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk Geen vaccinatie zuigelingen
ultimo 2017 18,9 %
ultimo 2018 17,9 %
ultimo 2019 20,9 %
ultimo 2020 20,6 %
ultimo 2021 17 %

Uitnutting begroting volksgezondheid

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
1e kwartaalrapportage 73,6 %
2e kwartaalrapportage 75,83 %
3e kwartaalrapportage 96,67 %
4e kwartaalrapportage 96,72 %

Bezettingsgraad sportaccommodaties

Wordt één keer per jaar uitgevraagd. Het bezettingspercentage van 2021 is nog niet bekend. Het gaat om de binnensportaccommodaties in beheer bij gemeente. Cijfers over 2018 en 2019 zijn niet beschikbaar.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2020
4e kwartaalrapportage 53 %

Percentage lidmaatschap sportbond

Deze cijfers worden één keer per jaar uitgevraagd. In 2019 zijn de cijfers niet uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2018 2020
ultimo 23,8 % 23 %

Voldoet aan RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek )

Deze indicator wordt één keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2016 2020
ultimo 49,8 % 49 %

Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

De gegevens zijn uitgevraagd bij het Noord Veluws Museum en worden op korte termijn aangeleverd en vervolgens ingevoerd.

Weergave van de stijging/daling in % t.o.v. het vorige jaar.

In 2019 had het Noord Veluws Museum 33.000 bezoekers. In 2020 is dit uitgekomen op een aantal van ruim 11.200. Ten opzichte van 2019 een terugloop van 66%. In 2021 had het Noord-Veluws Museum (slechts) 9.300 bezoekers, mede door de derde lockdown in de eerste helft 2021. Ten opzichte van 2020 betekent dat een verdere terugloop van – 19%!

Toelichting afwijking groter dan 10%:

 

Boekwerk 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 100 % -66 % -19 %

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

De gegevens 2021 zijn uitgevraagd bij de bibliotheek en zijn  in het voorjaar 2022 beschikbaar.

Weergave van de stijging/daling in % t.o.v. het vorige jaar.

Bezoekers (2020) 208.839 (=100%).  Leden: 27394 (1 op de 5 inwoners), Volwassenen / jeugd: 31% en 68,1%

Toelichting afwijking groter dan 10%:

 

 

Boekwerk 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 100 % -48,6 % 0 %

Waardering van bezoekers en gasten

Deze cijfers worden éénmaal in de tweejaar uitgevraagd. De eerst volgende keer is in 2022.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2019
4e kwartaalrapportage 8,2 %

Aantrekkelijkheid en kwaliteit van toeristisch recreatief aanbod van Nunspeet promoten en op peil houden/verbeteren voor zowel ondernemers, bezoekers en bewoners

Weergave in een % van alle projecten in ontwikkeling of uitvoering welke zijn opgenomen in de vastgestelde uitvoeringsagenda “Nunspeet vier seizoenen uit de kunst”.

Let op: Deze indicator kan pas aan het begin van het jaar 2022 worden uitgerekend. 1x per jaar zal dit worden aangegeven.

Boekwerk 2021
2e kwartaalrapportage 0 % van de projecten
3e kwartaalrapportage 0 % van de projecten
4e kwartaalrapportage 0 % van de projecten

Belangstelling Musea Nunspeet

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De forse afname van het aantal bezoekers is een  gevolg van de coronapandemie.

Boekwerk 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 33000 11234 9300

Belangstelingspercentage bibliotheken

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De belangstelling wordt uitgedrukt in het aantal uitleningen. Het jaar 2017 dient als basis (211.317 uitleningen) 100%.

2018     214180    101,4%

2019     227607    107,7%

2020     226249    107,7%

 De gegevens 2021 zijn uitgevraagd bij de bibliotheek en zijn in het voorjaar 2022 beschikbaar.

 

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 100 % 101,4 % 107,7 % 107,7 % 0 %

Uitnutting begroting sport

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Er ontstaat een forse onderuitputting op de kapitaallasten als gevolg van het nog niet in gebruik zijn van de nieuwe sporthal en het nieuwe zwembad.

Boekwerk 2021
1e kwartaalrapportage 13,66 %
2e kwartaalrapportage 29,23 %
3e kwartaalrapportage 23,11 %
4e kwartaalrapportage 54,36 %

Uitnutting begroting recreatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
1e kwartaalrapportage 0,9 %
2e kwartaalrapportage 35,41 %
3e kwartaalrapportage 59,37 %
4e kwartaalrapportage 70,69 %

Aantal toeristische overnachtingen

De cijfers worden op dit moment herzien. Dit ten aanzien van de jaren 2019 t/m 2021. In 2022 zal er meer duidelijkheid komen over het historisch beeld, omdat deze zijn gebaseerd op aannames en een vertekend beeld (corona invloeden) geven.

 

Boekwerk 2016 2017 2018
ultimo 742500 792000 810300

Aantal aanslagen forensenbelasting

Het aantal aanslagen forensenbelasting van 2021 is nog niet bekend. De aanslagen voor de 3 voorgaande jaren zijn als volgt: 2018: 2694 aanslagen, 2019: 2729 aanslagen en 2020: 2795 aanslagen.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 2708 2699 2694 2729 2795 0

Aandeel werkgelegenheid in Toerisme & Recreatie t.o.v. van totale werkgelegenheid in Nunspeet

Weergave in % van het aandeel werkgelegenheid toerisme en recreatie in de totale werkgelegenheid in Nunspeet.

Het percentage van 2021 is nog niet bekend. Het aandeel werkgelegenheid T&R van de totale werkgelegenheid in Nunspeet was in 2017: 8,9% , 2018: 8,7%,  2019: 8,8% en 2020: 7,9%. Deze cijfers zijn afkomstig uit het Statistisch Zakboek Gelderland. Hoewel het aandeel banen in percentage daalt t.o.v. de werkgelegenheid, stijgen de hoeveelheid banen in aantallen in T&R tot en met 2019.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 8,9 % van de totale werkgelegenheid 8,7 % van de totale werkgelegenheid 8,8 % van de totale werkgelegenheid 7,9 % van de totale werkgelegenheid 0 % van de totale werkgelegenheid

Uitnutting van de begroting ontwikkel- en uitvoeringsagenda “Nunspeet vier seizoenen uit de kunst”

Percentage uitgenut budget van de begroting voor de ontwikkel en uitvoeringsagenda.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
2e kwartaalrapportage 0 % van totale budget
3e kwartaalrapportage 0 % van totale budget
4e kwartaalrapportage 100 % van totale budget

Diversiteit in aanbod (vanaf 2022 o.b.v. draagkrachtonderzoek)

Deze indicator zal voor het eerst eind 2022 worden gevuld op basis van de uitkomsten van het draagkrachtonderzoek.

Boekwerk 2022
4e kwartaalrapportage 0 Aantallen

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

Door Corona vinden in de arbeidsmarkt verschuivingen plaats. Ten opzichte van de gemeenten op de Veluwe, zijn er in Nunspeet iets minder starters.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021 2020
per 30 juni 33 -
per 31 december 70 50

Aantal ZZP’ers in de gemeente Nunspeet

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2019 2020 2021
per 30 juni 1271 1340 1948
per 31 december - - 2021

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

De cijfers van 2021 zijn nog niet bekend.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
per 31 december 13260 13970 14300 14410 0

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Industrie)

De meeteenheid is het aantal industrie- en kantoorpanden.  De cijfers van  2021 zijn nog niet beschikbaar.

 

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
per 31 december 20 10 10 10 1

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Kantoren)

De meeteenheid is het aantal  kantoorpanden. De cijfers van 2021 zijn nog niet beschikbaar.

 

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
per 31 december 10 10 10 10 8

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Winkels)

De meeteenheid is het aantal winkels. De cijfers van  2021 zijn nog niet beschikbaar.

 

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
per 31 december 20 20 10 10 18

Indicatoren team Sociaal

Aantal meldingen schuldhulpverlening

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 5 6 7 13 -
2e hoofdlijnenrapportage 14 7 18 14 -
3e hoofdlijnenrapportage 17 27 28 28 -
1e kwartaalrapportage - - - - 13
2e kwartaalrapportage - - - - 18
3e kwartaalrapportage - - - - 22
4e kwartaalrapportage - - - - 25

Aantal inwoners met een schuldregeling

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 7 16 26 36 -
2e hoofdlijnenrapportage 12 20 32 43 -
3e hoofdlijnenrapportage 15 23 35 42 -
1e kwartaalrapportage - - - - 46
2e kwartaalrapportage - - - - 52
3e kwartaalrapportage - - - - 48
4e kwartaalrapportage - - - - 49

Aantal inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum dat gebruik maakt van een of meerdere regelingen

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd. Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 567 621 608 582 -
2e hoofdlijnenrapportage 609 659 666 569 -
3e hoofdlijnenrapportage 657 705 696 598 -
1e kwartaalrapportage - - - - 529
2e kwartaalrapportage - - - - 569
3e kwartaalrapportage - - - - 616
4e kwartaalrapportage - - - - 590

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd. Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 140 128 133 137 -
2e hoofdlijnenrapportage 139 121 135 151 -
3e hoofdlijnenrapportage 141 127 143 144 -
1e kwartaalrapportage - - - - 163
2e kwartaalrapportage - - - - 178
3e kwartaalrapportage - - - - 178
4e kwartaalrapportage - - - - 195

Aantal meldingen Wmo

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd. Toelichting afwijking groter dan 10%: We zien jaar-op-jaar een toename van het aantal WMO meldingen. Dit is een landelijke trend en komt met name door invoering van het abonnementstarief. Een lagere eigen bijdrage leidt tot meer aanvragen.

Ten op zichte van 2020 zien we daarnaast dat er door corona een inhaalslag is gemaakt in 2021. Tijdens de eerste golf in 2020 werden er minder aanvragen ingediend.

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 305 278 350 293 -
2e hoofdlijnenrapportage 550 573 681 488 -
3e hoofdlijnenrapportage 748 873 1000 808 -
1e kwartaalrapportage - - - - 242
2e kwartaalrapportage - - - - 510
3e kwartaalrapportage - - - - 718
4e kwartaalrapportage - - - - 973

Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd. Toelichting bij afwijking van meer dan 10%: de cijfers vanaf 2021 zijn gerectificeerd (van 428, 563 en 632 naar 227, 231 en 239 in Q1, Q2 en Q3 respectievelijk). De nieuwe cijfers hebben het over daadwerkelijke re-integratietrajecten. De oude cijfers bevatten bijv. ook cijfers over Tozo, schuldhulpverleningstrajecten en trajecten bij de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire en geven dus geen goed beeld van de trend.

We zien over 2021 een licht stijgende trend voor wat betreft het aantal ingezette re-integratietrajecten. Dit komt met name door versoepelingen van de corona-maatregelen waardoor het makkelijker is om trajecten in te zetten.

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 393 354 352 391 -
2e hoofdlijnenrapportage 347 347 358 409 -
3e hoofdlijnenrapportage 343 349 371 421 -
1e kwartaalrapportage - - - - 227
2e kwartaalrapportage - - - - 231
3e kwartaalrapportage - - - - 239
4e kwartaalrapportage - - - - 244

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%: We zien een afname van het aantal personen dat gebruik maakt van een bijstandsuitkering. Dit heeft voor het grootste gedeelte te maken met de hoogconjunctuur, de krappe arbeidsmarkt en de versoepelde coronamaatregelen in het 3e kwartaal van 2021.

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 381 343 327 340 -
2e hoofdlijnenrapportage 372 321 311 423 -
3e hoofdlijnenrapportage 360 320 321 427 -
1e kwartaalrapportage - - - - 331
2e kwartaalrapportage - - - - 351
3e kwartaalrapportage - - - - 380
4e kwartaalrapportage - - - - 362