Programma 6. Veiligheid

Inleiding

Een veilige samenleving, waar inwoners zich veilig voelen zowel thuis als in hun leefomgeving. Veiligheid is immers een basisbehoefte. Geweld en overlast hoort nergens thuis, niet op straat en zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en je te ontwikkelen.

Bestuurlijke kaders

  • Regionaal beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing Noord- en Oost-Gelderland 2017 - 2020
  • Regionaal crisisplan Noord- en Oost-Gelderland
  • Regionaal risicoprofiel VNOG 2017 - 2020
  • Integraal veiligheidsplan 202--2023 (wordt 4e kwartaal 2019 vastgesteld)
  • Nota integrale handhaving Nunspeet 2015-2018 (herziening 2019)
  • Bestuursconvenant horeca 2019-2022
  • Veiligheidsstrategie 2019-2022 politie Oost-Nederland
  • Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van Politie Oost-Nederland
  • Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nunspeet

Wat willen wij bereiken?

De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving

Wat gaan wij doen?

Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid

Wat gaan wij doen?

In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid

Wat gaan wij doen?

Ondermijning wordt actief bestreden.

Wat gaan wij doen?

Wij bieden mogelijkheden voor evenementen

Wat gaan wij doen?

Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast

Wat gaan wij doen?

Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie

Wat gaan wij doen?

Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 6

Wat gaan wij doen?

Wettelijke indicatoren programma 6

Verwijzingen Halt 2

Aantal Halt verwijzingen : 8

Periode Begroting
2018 0,65 Verwijzingen Halt
2019 0,65 Verwijzingen Halt
2020 0,65 Verwijzingen Halt

Winkeldiefstallen 2

Aantal winkeldiefstallen 15

Periode Begroting Jaarrekening
2018 0,09 Winkeldiefstallen 0,53 Winkeldiefstallen
2019 0,5 Winkeldiefstallen -
2020 0,5 Winkeldiefstallen -

Geweldsmisdrijven 2

Aantal geweldsmisdrijven: 60

Periode Begroting Jaarrekening
2018 1,96 Geweldsmisdrijven 2,25 Geweldsmisdrijven
2019 1 Geweldsmisdrijven -
2020 1 Geweldsmisdrijven -

Diefstallen uit woningen 2

Aantal woninginbraken gemeente Nunspeet : 32

Periode Begroting Jaarrekening
2018 2,26 Diefstallen uit woningen 1,32 Diefstallen uit woningen
2019 1,96 Diefstallen uit woningen -
2020 1,5 Diefstallen uit woningen -

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) 2

Aantal per 1.000 inwoners

Periode Begroting Jaarrekening
2018 2,8 Vernielingen en beschadigingen 1,92 Vernielingen en beschadigingen
2019 2,9 Vernielingen en beschadigingen -
2020 3 Vernielingen en beschadigingen -

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten
6.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.542 1.498 1.491 1.490
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM 542 542 542 542
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH 17 15 15 15
Totaal Lasten 2.101 2.054 2.047 2.047