Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

0,3 Fte Civiel (€20.000/jaar)

0,3 Fte Civiel (€20.000/jaar)
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

De afgelopen jaren blijkt dat de werkzaamheden structureel meer zijn dan door het team kan worden uitgevoerd. Bovendien veranderen de werkzaamheden. Het tijdelijk vergroten van onze werkcapaciteit door inhuur van derden heeft zijn bovengrens bereikt. De economie trekt aan, de maatschappij veranderd (meer communicatie en participatie), de ambitie is (en  blijft naar verwachting) groot; de flexibiliteit/rek is eruit en het houden van regie blijft belangrijk.