Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Aanstelling Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Aanstelling Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Portefeuillehouder
L. van der Maas

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Overheidsinstanties zijn verplicht op basis van deze verordening een FG te benoemen. De FG houdt intern toezicht op naleving van de privacy-regels. Vanwege de omvang van de taak en de zelfstandige positie wordt de FG samen met de gemeente Elburg benoemd.