Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Actualisatie Woonvisie.

Actualisatie Woonvisie.
Portefeuillehouder
J. Groothuis

Jaarlijks actualiseren van woonvisie zodat er dynamisch tegemoet wordt gekomen aan volkshuisvestelijke behoefte.