Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Administratie Wabo (27 uur)

Administratie Wabo (27 uur)
Portefeuillehouder
J. Groothuis

In de begroting 2019 ev is de formatie (33 uur) van de ‘administratief en secretarieel medewerker V’ niet meegenomen. Bij de eerdere taakstelling is deze functie namelijk geschrapt vanwege pensionering van de huidige administratieve kracht per juni 2018. Ook in 2019 ev is er bij het directieteam VTH behoefte aan een administratieve kracht voor de Wabo vergunningen. Vooral nu merkbaar is dat de crisis voorbij is en het aantal aanvragen toeneemt. Voorgesteld wordt om in de begroting voor 2019 ev weer geld beschikbaar te stellen voor een administratieve kracht. Vanwege personele verschuivingen wordt voorgesteld deze functie te verzwaren met extra taken en vanaf 2019 in te vullen voor 27 uur per week.