Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten.

Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten.
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

We stimuleren bedrijven en particulieren om af te koppelen,  hemelwater vast te houden,  vergroening te bevorderen en groene daken te realiseren. De beschikbare middelen hiervoor zijn communicatie en subsidiering.