Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Bevorderen goede aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, o.a. door De Human Capital Agenda met de 3 O’s.

Bevorderen goede aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, o.a. door De Human Capital Agenda met de 3 O’s.
Portefeuillehouder
M. van de Bunte

Het samen met samenwerkende werkgevers en onderwijs bepalen van de toekomstige regionale behoefte op de arbeidsmarkt en de zetten stappen. In de eerste fase gaat het om data verzameling en daar gezamenlijk conclusies uittrekken wat te doen. Snel daarna moeten er concrete gezamenlijk activiteiten komen (en geld daarvoor). Zonder die activiteiten blijven werkgevers en onderwijs hun eigen ding in het NU doen: 'werkgeven' en 'opleiden voor een diploma'. We gaan na of we aan kunnen sluiten bij de plannen van de gemeenten in de regio Zwolle en hun Human Capiltal Agenda/regiodeel (gemeenten investeren ruim € 8/inwoner in de HCA).
 Gemeente Nunspeet is binnen Samenwerking Noord-Veluwe gastheergemeente voor de sociaaleconomische ontwikkelstrategie en samenwerking. Aan deze taak doen 5 SNV-gemeenten deel (niet Harderwijk en Hattem).