Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid.

Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid.
Portefeuillehouder
B. van de Weerd

Het onderzoeken van vluchtroutes bij recreatieve terreinen in bosgebieden. Het nagaan van vlucht en calamiteitenplannen van bosgebieden.