Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

De economische relatie met de regiogemeenten versterken

De economische relatie met de regiogemeenten versterken
Portefeuillehouder
M. van de Bunte

Een sterke lokale economie is gebaat bij samenwerking in de (nabije) regio. Kansrijke economische ontwikkelingen en uitdagingen vragen om regionale samenwerking. In het kader van regionale afstemming is door alle regiogemeenten in de regio Noord-Veluwe het ‘Bestuurlijk keuzedocument RPW (Regionaal Plan Werklocaties) Noord-Veluwe’ op 31 januari 2018 vastgesteld. Binnen het regionaal gestelde kader worden per subregio (Noord – waar de gemeente Nunspeet onder valt - en West) afspraken gemaakt over onder andere de relatie tussen regionale en lokale terreinen.