Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding invoeren.

Ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding invoeren.
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

De gemeente Nunspeet wil komende periode verder inzetten op verduurzaming rondom onkruidbeheersing in de openbare ruimte.  Hierbij zal verder actief ingezet worden op  onkruidbestrijding  op verharding met branden, borstel, maaien, heetwater methodes.

Tevens zal de kwaliteit van de onkruidbeheersing in de  centrumgebieden met o.a. gebruik van natuursteen materialen, boomroosters verhoogd worden.

Verder zal gemeente Nunspeet toekomst gericht aansluiten bij chemievrij sportvelden beheer (Green deal sportvelden 2020) Waarbij de gemeente Nunspeet het gebruik van chemische middelen op natuurgrasvelden en kunstgrasvelden zal afbouwen.