Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Een voldoende waardering van inwoners/ondernemers over het betrekken van inwoners/ondernemers bij de uitvoering van plannen, gemeten in het onderzoek ‘waarstaatjegemeente’

Een voldoende waardering van inwoners/ondernemers over het betrekken van inwoners/ondernemers bij de uitvoering van plannen, gemeten in het onderzoek ‘waarstaatjegemeente’
Portefeuillehouder
L. van der Maas

Eén van de belangrijke uitgangspunten van het thema 5, Samen werken, is meer gebruik maken van burgerparticipatie. Het peilen van de mening van de inwoner/ondernemer is op zich al een vorm van burgerparticipaties. Om te peilen wat de mening is van onze inwoner/ondernemer, heeft de VNG een product ontwikkeld dat informatie geeft over de wijze waarop afnemers (ondernemers en inwoners) producten/diensten van de gemeente ervaren. Hierbij wordt ook uitgevraagd de mate waarin zijn betrokken worden bij de totstandkoming en uitvoering van het beleid. De resultaten van de peiling zijn vergelijkbaar met andere gemeenten. Ook is een gemiddelde van alle deelnemende gemeenten bekend. Het  laatst bekende gemiddelde voor samenwerking met inwoners  is een 5,92. Gemeente Nunspeet wil minimaal een voldoende (6) behalen. De burgerpeiling staat gepland aan het begin van iedere collegeperiode (2018). De eerstvolgende ondernemerspeiling staat gepland voor het jaar 2019.  Het landelijk gemiddelde geeft een score van 5,75. Ook hier streeft gemeente Nunspeet naar minimaal een voldoende (6).