Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine.

Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine.
Portefeuillehouder
G. van den Berg

Als pilot voor een jaar is het Servicepunt Vrijwilligers op 26 juli 2018 verhuisd naar Veluvine, met als insteek om meer aansluiting met het werkveld te vinden, door er meer ‘tussenin’ te zitten. Er zijn al samenwerkingsverbanden met Stichting Welzijn Nunspeet, Vluchtelingenwerk, Taalhuis, Nuborgh en andere organisaties die actief zijn binnen Veluvine. Het stimuleren van ‘wandelgangengesprekken’ door ook fysiek aanwezig te zijn op zo’n centrale gesprek leidt weer tot nieuwe vormen van samenwerking en meer inzicht in wat er in het Nunspeetse speelt op het gebied van vrijwilligerswerk. De pilot wordt in april 2019 geëvalueerd, omdat de huur van de ruimte uiterlijk eind mei 2019 moet worden opgezegd of verlengd. Meetpunten hierbij zijn de contacten die door de verhuizing tot stand gekomen zijn en de nieuwe vormen van samenwerking. Door middel van korte informele interviews met betrokken partijen wordt nagegaan hoe de verhuizing is beleefd, en waar de meerwaarde (of nadelen) worden ervaren. Naar aanleiding daarvan wordt een nader advies geformuleerd over de huisvesting van het servicepunt.